top of page

Havstrilens Kattehotell er ikke bare et oppbevaringssted, men en sosial møteplass der hvert enkelt individ får muligheten til å utvikle sin sosiale kompetanse i forhold til sine artsfrender. Vi legger stor vekt på sosialt samvær og ingen av våre gjester blir boende alene, så sant ikke spesielle forhold tilsier det eller det er et ønske fra eier.

Ønsker du å komme og se hvordan vi har det før du bestemmer deg, så ringer du og avtaler tid for dette. Som dyreeier er det viktig at du har fullt innsyn i hvordan din katt skal ha det når dyret er hos oss.

bottom of page